Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Báo VNEWS: Đánh giá chất lượng phiên chất vấn Quốc hội

Sau 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn, cách đặt câu hỏi của các đại biểu quốc hội, cách trả lời của 4 Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ đã đi thẳng vào vấn đề, cơ bản đáp ứng được mong mỏi của cử tri.Chị Nguyễn Thị Hồng – Giáo viên, cử tri TP.HCM: Những nội dung chất vấn trong kỳ họp Quốc hội lần này rất gần gũi với đời sống,mà với tôi thì tôi tâm đắc các vấn đề về loạn chứng chỉ, bằng cấp và việc sử dụng,quản lý mạng xã hội ở nước ta. Ông Nguyễn Quốc Hùng – Cử tri Hà Nội: Phiên chất vấn đạt được nhiều điểm, điều hành cụ thể, người chất vấn đưa ra câu chất vấn sát với thực tiễn, cử tri quan tâm. Người chất vấn trả lời hiểu việc, Ngoài ra hỏi và giải đáp kèm theo giải pháp, rất cụ thể, có thể nói rất thuyết phục. Ông Nguyễn Hồng Hải – Trưởng phòng Biên tập Báo Quân độ Nhân dân cuối tuần: Chuyên nghiệp ở đây là chuyên nghiệp cả về đại biểu lẫn các thành viên Chính Phủ thì trả lời chất vấn cũng sẽ tốt hơn. Kiến nghị cần tăng thời gian chất vấn, thậm chí tăng số lần họp Quốc hội trong năm. Ông Vũ Vinh Phú – Chuyên gia kinh tế, Cử tri quận Đống Đa, Hà Nội: Cái gì đúng nói đúng, sai nói sai. Tất cả mọi vấn đề chất vấn phải phục vụ cho vấn đề xây dựng nền kinh tế Việt Nam vững mạnh. Quyền dân chủ của đại biểu cử tri phải được tôn trọng. Tư lệnh ngành phải chịu trách nhiệm những vấn đề gì xảy ra thường xuyên lien tục, tốt cũng như xấu, sự tốt thì biểu dương, xấu anh phải chịu trách nhiệm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân trước Đảng thì đó mới là tư lệnh các ngành. Đại biểu Tô Ngọc Hạnh – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước: Số lượng đại biểu đăng ký cho các phiên chất vấn rất cao, nhiều đại biểu đăng ký nhưng cũng chưa có cơ hội vì thời gian cũng không có cơ hội để thể hiện chính kiến để tham gia chất vấn, không khí chất vấn rất thẳng thắn.Đại biểu Nguyễn Chiến - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội: Trong 3 ngày qua, những nội dung đặt ra để 4 bộ trưởng trả lời đều là những vấn đề nóng xã hội và cử tri quan tâm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/danh-gia-chat-luong-phien-chat-van-quoc-hoi

Với 4 nhóm vấn đề chính của các bộ trưởng: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Công thương, Nội vụ và Thông tin & Truyền thông được đưa ra chất vấn, nhiều cử tri đánh giá các trưởng ngành đã nắm chắc vấn đề để trả lời trúng thậm chí dám phủ quyết, phản biện lại những ý kiến của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Ngoài ra, cử tri này cho rằng cần tiếp tục hướng tới sự chuyên nghiệp trong hoạt động chất vấn.

Tuy vậy, bên lề hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu đánh giá dù phần trả lời các Bộ trưởng đã rõ ràng song vẫn chưa thỏa mãn hết nguyện vọng của cử tri gửi gắm.

Đặc biệt các đại biểu kì vọng các tư lệnh ngành không chỉ giải trình nội dung được chất vấn mà còn cần phải đi vào các giải pháp mang tính thực tiễn trong thời gian tới. Với những nỗ lực, trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm của đại biểu trong việc giám sát, theo dõi việc thực hiện các yêu cầu của Quốc hội, các cử tri và đại biểu hi vọng trong thời gian tới những mặt còn tồn tại, hạn chế của các ngành, lĩnh vực sẽ có sự chuyển biến tích cực.

Tìm kiếm:✨

  • Chất vấn, Đại biểu quốc hội, Cử tri, Bộ trưởng, Trả lời, Quốc hội, Kỳ họp, Tư lệnh, Đại biểu, Công thương, Đặt câu hỏi, Trách nhiệm, Truyền thông, Giải trình, Chính phủ, Đặt ra, Bình Phước, Vấn đề, Nông nghiệp, Giải pháp