Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Báo Quốc Hội TV: TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN BÀ TÔN NGỌC HẠNH, ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH PHƯỚC

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN BÀ TÔN NGỌC HẠNH, ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH PHƯỚC

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/11/tieu-diem-nghi-truongphong-van-ba-ton-ngoc-hanhdoan-dbqh-tinh-binh-phuoc/277899

Tìm kiếm:✨

  • Nghị trường, Tiêu điểm, Hạnh, Bình Phước, Ngọc, Đại biểu quốc hội, Phỏng vấn