Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Hút cát trên sông Đồng Nai gây sạt lở tại Bình Phước

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/hut-cat-tren-song-dong-nai-gay-sat-lo-tai-binh-phuoc

Tìm kiếm:✨

  • Sông đồng nai, Bình Phước, Sạt lở, Hút