Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Bình Phước thiệt hại hơn 300ha rau màu và cây công nghiệp do lũ

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/binh-phuoc-thiet-hai-hon-300ha-rau-mau-va-cay-cong-nghiep-do-lu

Tìm kiếm:✨

  • Cây công nghiệp, Rau màu, Bình Phước, Lũ, Thiệt hại