Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Bình Phước phản hồi về khu dân cư tự kéo điện lưới

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/binh-phuoc-phan-hoi-ve-khu-dan-cu-tu-keo-dien-luoi

Tìm kiếm:✨

  • Điện lưới, Bình Phước, Khu dân cư, Phản hồi