Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Báo Tổ Quốc: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành VHTTDL tỉnh Bình Phước lần thứ III, năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bình Phước đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành VHTTDL tỉnh lần thứ III, năm 2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/to-chuc-hoi-nghi-dien-hinh-tien-tien-nganh-vhttdl-tinh-binh-phuoc-lan-thu-iii-nam-2020-20191028085740265.htm

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành VHTTDL tỉnh Bình Phước lần thứ III, năm 2020.

Hội nghị nhằm đánh giá chính xác kết quả và tác dụng các phong trào thi đua trong toàn ngành đạt được trong những năm qua, nêu ra được những ưu điểm cần phát huy và những hạn chế tồn tại cần khắc phục, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới. Đây cũng là dịp để ghi nhận những thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu trong ngành VHTTDL. Qua đó tiếp tục khơi dậy và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong toàn ngành góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng của tỉnh. Tạo không khí sôi nổi chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Nội dung Hội nghị bao gồm: chương trình văn nghệ, chiếu phóng sự về các điển hình tiên tiến, khai mạc; thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua ngành VHTTDL giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025; các báo cáo tham luận, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến; phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025; phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua; thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội cấp trên; Bế mạc.

Thời gian tổ chức dự kiến vào đầu tháng 5/2020 tại Hội trường Sở VHTTDL.

Hằng Đinh

Tìm kiếm:✨

  • VHTTDL, III, Sở VHTTDL, Thể thao và Du lịch, Nội dung hội nghị, Phong trào thi đua, Bình Phước, Sở văn hóa, Báo cáo tổng kết, Khen thưởng, Toàn ngành, Yêu nước, Tiên tiến, Xây dựng kế hoạch, Phương hướng, Biểu dương, Tham luận, Phóng sự, Chào mừng, Điển hình