Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Báo Nhân Dân: Xuất cấp hơn 750 tấn gạo hỗ trợ các tỉnh Bình Định, Bình Phước

Thủ tướng Chính phủ quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp 494,850 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ các hộ gia đình có đất lúa không sản xuất do hạn hán, xâm nhập mặn vụ hè thu năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42044802-xuat-cap-hon-750-tan-gao-ho-tro-cac-tinh-binh-dinh-binh-phuoc.html

Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo; UBND tỉnh Bình Định tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND tỉnh Bình Định báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

* Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp 258,675 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Phước để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019.

Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. UBND tỉnh Bình Phước tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, tỉnh Bình Phước báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ theo quy định.

Tìm kiếm:✨

  • Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động, UBND tỉnh Bình Định, UBND tỉnh Bình Phước, Giáp hạt, Bình Phước, Hạn hán, Dự trữ, Gạo, Bình Định, Bộ tài chính, Mặn, Xuất, Lúa, Xâm nhập, Hộ gia đình, Thủ tướng chính phủ, Chịu trách nhiệm, Số liệu, Tiếp nhận