Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Báo Nhân Dân: Thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước

Ngày 28-10, tỉnh Bình Phước tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (Đài và Báo Bình Phước). Bà Nguyễn Thị Minh Nhâm, Phó Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước được giao giữ chức vụ Giám đốc - Tổng Biên tập.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42050202-thanh-lap-dai-phat-thanh-truyen-hinh-va-bao-binh-phuoc.html

Ban Giám đốc, Ban Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hoa chúc mừng của Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước.

Theo Quyết định số 1167, ngày 10-9-2019, của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 28-10-2019, Đài và Báo Bình Phước chính thức đi vào hoạt động, trên cơ sở hợp nhất Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.

Sau khi hợp nhất, cơ quan mới là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND tỉnh. Đài và Báo Bình Phước có trụ sở đặt tại thành phố Đồng Xoài. Cơ quan mới có gần 250 cán bộ, viên chức và người lao động, được cơ cấu, gồm: Ban Giám đốc và Ban Biên tập (sáu thành viên); chín phòng, ban và hoạt động với bốn loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói và báo hình).

Đài và Báo Bình Phước là Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước, có nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Bình Phước; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Tại lễ công bố sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cho rằng, việc sát nhập Đài và Báo Bình Phước, sắp xếp một số nhân sự của Tạp chí Khoa học Thời đại Bình Phước (giải thể) theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII và Đề án 999 của Tỉnh ủy Bình Phước. Đây cũng là bước phát triển mới của báo chí Bình Phước, phù hợp xu thế chung, mang tính khoa học. Đây là một bước đi mới với nhiều khó khăn (sau Quảng Ninh), vì vậy đề nghị Ban Giám đốc, Ban Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước cùng đội ngũ những người làm báo đoàn kết, nỗ lực hết mình trong thời gian tới.

NHẤT SƠN

Tìm kiếm:✨

  • NGUYỄN THỊ MINH NHÂM, Báo Bình Phước, Đài phát thanh, Bình Phước, Cơ quan ngôn luận, Nguyễn Văn Lợi, Báo in, Tỉnh ủy Bình Phước, Báo hình, Tổng biên tập, Hợp nhất, Truyền hình, Đảng bộ, Đề án 999, Đồng Xoài, Báo điện tử, Loại hình, Thủ tướng chính phủ, Nghị quyết 18, Công lập