Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Báo Chính Phủ: Hỗ trợ gạo cho tỉnh Bình Phước

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bình Phước để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/ho-tro-gao-cho-tinh-binh-phuoc/378304.vgp

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 258,675 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bình Phước để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

UBND tỉnh Bình Phước tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, tỉnh Bình Phước báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ theo quy định.

Phương Nhi

Tìm kiếm:✨

  • Thương binh và Xã hội, Giáp hạt, Cứu đói, Bộ Lao động, UBND tỉnh Bình Phước, Bình Phước, Dự trữ, Gạo, Bộ tài chính, Thu tiền, Xuất, Thủ tướng chính phủ, Chịu trách nhiệm, Số liệu, Nhân dân, Theo quy định, Tiếp nhận, Bảo đảm, Chính xác, Kịp thời