Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Người dân vùng biên Bình Phước 20 năm mong mỏi một cây cầu

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/nguoi-dan-vung-bien-binh-phuoc-20-nam-mong-moi-mot-cay-cau

Tìm kiếm:✨

  • Mong mỏi, Cây cầu, Bình Phước, Người dân