Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Bình Phước yêu cầu trang trại nuôi lợn bảo vệ môi trường

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/binh-phuoc-yeu-cau-trang-trai-nuoi-lon-bao-ve-moi-truong

Tìm kiếm:✨

  • Nuôi lợn, Bình Phước, Trang trại, Bảo vệ môi trường, Yêu cầu