Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Báo VietnamNet: Bình Phước tiết kiệm gần 40 tỷ từ tinh gọn bộ máy

Tỉnh Bình Phước đã giảm 37,989 tỷ đồng kinh phí chi thường xuyên từ việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamNet, nguồn bài: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/binh-phuoc-tiet-kiem-gan-40-ty-tu-tinh-gon-bo-may-tinh-gian-bien-che-570844.html

Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm trưởng đoàn hôm nay kiểm tra tại UBND tỉnh Bình Phước.

Hỗ trợ cán bộ dôi dư 6 tháng lương ngoài chế độ

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước Nguyễn Thành Chương cho biết, trong năm 2019, tỉnh giảm được 97 biên chế hành chính (từ 1.969 xuống còn 1.872).

Đối với viên chức, giảm 442 biên chế (từ 21.139 xuống còn 20.697) so với năm 2018. Số lao động hợp đồng theo nghị định 68/2000 cũng giảm 1.168 người.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước Nguyễn Thành Chương

Giám đốc Sở Nội vụ Bình Phước cũng khẳng định, việc sắp xếp bộ máy sau khi sáp nhập, hợp nhất, các đơn vị đã đi vào hoạt động ổn định.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện một cách thận trọng, hiệu quả, từng bước chắc chắn, không gây xáo trộn, bảo đảm bộ máy tinh gọn, không trùng lặp, bỏ sót nhiệm vụ, từ đó giúp tỉnh giảm chi ngân sách nhà nước.

Theo đó, tỉnh đã giảm 90 đầu mối các phòng, ban, chi cục, trung tâm trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (từ 214 đầu mối xuống còn 124); giảm 16 đầu mối các ở quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập cũng giảm 63 đầu mối.

Ông Chương cho hay, từ việc thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, trong năm 2018, kinh phí chi thường xuyên của tỉnh giảm 37,989 tỷ đồng. Trong đó, khối sở, ban, ngành tỉnh giảm 7,976 tỷ đồng; khối huyện, thị xã, thành phố giảm 29,912 tỷ đồng.

Ông Chương thông tin thêm, HĐND tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy là 6 tháng lương ngoài chế độ của nhà nước. Do đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ không có phát sinh khiếu nại.

Thà đau một lần còn hơn để bộ máy trì trệ

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm cho rằng, Bình Phước là một tỉnh nghèo, chủ yếu là nông nghiệp, dân số có 20% là người dân tộc thiểu số. Vì vậy, để cải cách hành chính, thu hút đầu tư trước hết phải cải cách tổ chức tổ chức bộ máy theo tinh thần nghị quyết TƯ.

Tỉnh chỉ đạo thực hiện từ thôn, ấp đến cấp tỉnh, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, công nghệ hóa. Nhờ đó xúc tiến đầu tư trong 2 năm 2017, 2018 bằng cả 20 năm cộng lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm

Chủ tịch tỉnh Bình Phước cũng thừa nhận có tình trạng chảy máu chất xám, học viên được cử tuyển đi học nhưng rất ít về phục vụ địa phương hoặc phục vụ theo cam kết rồi lại chuyển đi nơi khác. Lý do lương bổng, điều kiện làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu của họ.

Khẳng định tinh thần "thà đau một lần còn hơn để bộ máy trì trệ”, ông Trăm cho biết, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt giải quyết dứt điểm những cán bộ, công chức bị phát hiện có nhũng nhiễu, không để lây lan sang bộ phận, cán bộ, công chức khác.

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ghi nhận việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh đã giảm được tình trạng nhũng nhiễu trong thực thi công vụ.

Ông Tân cũng ghi nhận, Bình Phước là một trong những tỉnh làm tốt công sắp xếp bộ máy, giảm mức chi thường xuyên, tiết kiệm ngân sách nhà nước để phục vụ đầu tư, phát triển…

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý việc tinh giản biên chế đối với cơ quan hành chính, tỉnh Bình Phước nằm trong mức trung bình của cả nước nhưng đối với đơn vị sự nghiệp thì còn thấp so với tỷ lệ chung.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bình Phước triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, kỷ cương, kỷ luật hành chính…

Đồng thời, chỉ đạo rà soát lại và khắc phục những trường hợp sai phạm theo thông báo kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ và kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2015...

Thu Hằng

Tìm kiếm:✨

  • Lê Vĩnh Tân, Bộ nội vụ, Tỉnh giảm, Nguyễn Thành Chương, UBND tỉnh Bình Phước, Nguyễn Văn Trăm, Nội vụ, Bộ trưởng, Thanh tra Bộ Nội vụ, Tinh gọn, Bình Phước, Dôi dư, Tinh giản, Viên chức, Nhũng nhiễu, Công chức, Bộ máy, Trì trệ, Chảy máu chất xám, Đầu mối