Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Báo Tin Tức TTXVN: Tổ công tác của Chính phủ kiểm tra công vụ tại Bình Phước

Ngày 24/9, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do ông Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Phước về hoạt động công vụ tại địa phương.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/chinh-tri/to-cong-tac-cua-chinh-phu-kiem-tra-cong-vu-tai-binh-phuoc-20190924202151835.htm

Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Phước.

Theo báo cáo của tỉnh Bình Phước, tính đến tháng 12/2018, toàn tỉnh có 583 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, có 19 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh (không bao gồm Ban quản lý Khu kinh tế); 77 đơn vị trực thuộc sở, ban ngành tỉnh; 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 19 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban ngành tỉnh. Đối với cấp huyện có 475 đơn vị, kể cả sự nghiệp giáo dục và đào tạo cấp huyện. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 24.987 người.

Tại Bình Phước hiện còn 18 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh đã được UBND tỉnh ban hành quy chế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định 999 của Tỉnh ủy. Riêng Văn phòng UBND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đang tạm ngưng việc sắp xếp để chờ Chính phủ ban hành Nghị định mới.

Bình Phước có 214 đầu mối các phòng, ban, chi cục, trung tâm trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, sau khi sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh còn 124 đơn vị đầu mối; các cơ quan, chuyên môn thuộc UBND cấp huyện cũng giảm từ 138 xuống còn 122 đầu mối; đơn vị sự nghiệp công lập giảm từ 569 xuống còn 506 đầu mối.

Riêng năm 2019, Bình Phước đã giảm được 97 biên chế công chức, 442 biên chế viên chức, 1.168 người theo Hợp đồng 68 so với năm 2018. Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã: xã loại 1, giảm từ 22 người xuống còn 14 người; xã loại 2 giảm từ 20 xuống còn 12 người; xã loại 3, giảm từ 19 xuống còn 10 người. Ở thôn, ấp, khu phố hiện còn 3 chức danh là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban Công tác mặt trận.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Tổ công tác đã nêu một số vấn đề liên quan cần giải trình, như: Việc tinh giản 10% giáo viên đứng lớp khó thực hiện; tỉ lệ viên chức lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập còn cao; vấn đề "chảy máu chất xám"…

Tổ công tác cho rằng, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành nhiều văn bản để kịp thời thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc tăng cường kỉ luật, kỉ cương hành chính, đẩy mạnh công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tinh thần của các Nghị quyết Trung ương.

Tổ công tác đề nghị UBND tỉnh Bình Phước sớm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp; báo cáo số liệu đánh giá phân loại công chức, viên chức các năm gần nhất.

Tổ công tác cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Phước báo cáo số lượng biên chế được giao và đã giao cho các đơn vị trực thuộc cũng như số sử dụng và chưa sử dụng; báo cáo về việc lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, Tổ công tác đề nghị UBND tỉnh Bình Phước khẩn trương phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, tỉnh cần làm rõ có bao nhiêu trường hợp tinh giản biên chế theo hướng cắt giảm trên số biên chế chưa sử dụng hoặc chuyển sang cơ chế tự chủ; bao nhiêu trường hợp cắt giảm do cơ cấu lại đội ngũ và tinh giản đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu theo quy định.

Tổ công tác cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Phước đẩy mạnh thực hiện việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có giải pháp hiệu quả để tinh giản biên chế đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu theo quy định; phấn đấu đến năm 2021, phải tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% theo quy định. Ngoài ra, Tổ công tác đề nghị UBND tỉnh Bình Phước báo cáo chính sách thu hút, tuyển dụng công chức, viên chức và tuyển dụng không qua thi tuyển…

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao việc lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước về công tác công vụ thời gian qua. Bình Phước là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp bộ máy hành chính và tinh giản biên chế. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ngày một phát triển, chỉ số PCI có nhiều chuyển biến… đạt hiệu quả tốt.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nghị định, quyết định của Chính phủ để tiến tới đại hội Đảng các cấp. Các sở, ngành cần tham mưu UBND tỉnh trong phê duyệt đề án vị trí việc làm, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập sự nghiệp có hưởng một phần ngân sách nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai việc sáp nhập, sắp xếp lại cơ quan hành chính nhà nước, tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo lộ trình để tiến tới hoàn thành tinh giản 10% vào năm 2021; trong đó, tập trung xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm biên chế đối với bộ phận quản lý hành chính...

Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Bình Phước, Lê Vĩnh Tân, Đơn vị hành chính, Bộ nội vụ, Chỉ thị số 10/CT-TTg, Cấp huyện, Tinh giản, Cấp xã, Bình Phước, Công vụ, Sắp xếp, Công lập, Cơ quan chuyên môn, Viên chức, Đề án, Sáp nhập, Biên chế, Đầu mối, Buổi làm việc, Chảy máu chất xám