Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Báo Tin Tức TTXVN: Giảm từ 11 xuống còn 6 Chi cục thuế ở Bình Phước

Ngày 30/9, UBND tỉnh Bình Phước đã công bố quyết định tinh gọn bộ máy ngành thuế. Theo đó, từ 11 Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố giảm xuống còn 6 Chi cục Thuế.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/kinh-te/giam-tu-11-xuong-con-6-chi-cuc-thue-o-binh-phuoc-20190930203024673.htm

Thực hiện Quyết định 1678/QĐ-BTC ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập các Chi cục Thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Phước; theo đó, tỉnh giảm đầu mối từ 11 Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố như hiện nay xuông còn 6 Chi cục Thuế (hợp nhẩt 9 Chi cục Thuế thành 4 chi cục Thuế khu vực).

Theo đó, hợp nhất hai Chi cục Thuế thành phố Đồng Xoài, Chi cục Thuế huyện Đồng Phú thành một Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài-Đồng Phú, trụ sở chính đặt tại Chi cục Thuế thành phố Đồng Xoài hiện nay, do ông Trần Quang Vinh làm Chi cục Trưởng. Hợp nhất hai Chi cục Thuế thị xã Bình Long, Chi cục Thuế huyện Hớn Quản thành một Chi cục Thuế khu vực Bình Long- Hớn Quản, trụ sở chính đặt tại Chi cục Thuế thị xã Bình Long hiện nay, do ông Lê Văn Dũng làm Chi cục Trưởng. Hợp nhất hai Chi cục Thuế huyện Lộc Ninh, Chi cục Thuế huyện Bù Đốp thành một Chi cục Thuế khu vực Lộc Ninh-Bù Đổp, trụ sở chính đặt tại Chi cục Thuế huyện Lộc Ninh hiện nay, do ông Uông Văn Quang làm Chi cục Trưởng. Hợp nhất ba Chi cục Thuế thị xã Phước Long, Chi cục Thuế huyện Bù Gia Mập, Chi cục Thuế huyện Phú Riềng thành một Chi cục Thuế khu vực Phước Long-Bù Gia Mập-Phú Riềng, trụ sở chính đặt tại Chi cục Thuế thị xã Phước Long hiện nay, do ông Vũ Văn Diên làm Chi cục Trưởng.

Hiện, tỉnh Bình Phước chỉ còn 6 Chi cục Thuế, các Chi cục Thuế khu vực sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 10/2019. Cục Thuế tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực tại Cục Thuế gồm 17 đồng chí trong ban lãnh đạo Cục Thuế, các trưởng phòng chức năng, đại diện các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nhằm triển khai kịp thời, đúng kế hoạch đã đề ra với mục tiêu kiện toàn, tinh gọn bộ máy của toàn ngành Thuế Bình Phuớc, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Chi cục Trưởng thuế Bình PhướcTrần Văn Hướng cho biết: Về công tác phục vụ nguời nộp thuế, ứng dụng công nghệ thông tin đã đáp ứng được việc điện tử hóa các thủ tục hành chinh thuế; sẽ tính toán việc sắp xếp lại các trụ sở làm việc theo huớng thu gọn, nhằm tiết kiệm kinh phí, đồng thời đảm bảo hoạt động diễn ra bình thường, chất lượng phục vụ người nộp thuế ngày càng được nâng cao.

Chi Cục cũng tập trung xây dựng đội ngũ công chức thuế các cấp đủ phẩm chẩt, năng lực, ụy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đổi mới, nâng cao chất luợng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị thuộc Cục Thuế Bình Phước; quyết tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế với tinh thần tập trung đầu mối, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nguời nộp thuế nhưng vẫn đảm bảo theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, theo đúng tuyên ngôn hành động của ngành Thuế là "Minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính và đổi mới".

Tại buổi trao quyết định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Tiến Dũng mong muốn Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực có những giải pháp thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ; động viên tư tưởng cán bộ ngành thuế thực hiện tốt lĩnh vực chính trị của ngành, góp phần cùng địa phương hoàn thành cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt về thu ngân sách.

K GỬI H (TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • Chi cục Thuế khu vực, Bình Phuớc, UBND tỉnh Bình Phước, Cục thuế, Làm chi, CHINH, Hợp nhất, Bộ trưởng tài chính, Tỉnh giảm, Trần Quang Vinh, Bình Phước, Trụ sở chính, Lê Văn Dũng, Tinh gọn, Nguyễn Tiến Dũng, Nộp thuế, Tuyên ngôn, Người nộp thuế, Đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh, Cục trưởng