Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Báo QĐND: Binh đoàn 16 tổ chức Hội thi 'Chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi' năm 2019

Sáng 20-9, tại tỉnh Bình Phước, Binh đoàn 16 đã tổ chức Hội thi 'Chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi' năm 2019. Hội thi có 8 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở trong binh đoàn. Các thí sinh trải qua ba phần thi cơ bản, gồm: Lý thuyết; xử lý tình huống và phần thi năng khiếu.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo QĐND, nguồn bài: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/binh-doan-16-to-chuc-hoi-thi-chu-tich-cong-doan-co-so-gioi-nam-2019-591561

Điểm hấp dẫn của hội thi là phần thi lý thuyết, tình huống, ban giám khảo đưa ra nhiều câu hỏi, tình huống ngắn gọn sát thực tiễn tăng tốc nhanh dần từ dễ đến khó. Các câu hỏi, tình huống liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của chủ tịch công đoàn cơ sở và hoạt động công đoàn cơ sở. Các thí sinh đã bình tĩnh, tự tin, sôi nổi trả lời chính xác các tình huống, nội dung về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là các nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động...Trong phần thi năng khiếu, các thí sinh thể hiện bằng nhiều hình thức sinh động, như hùng biện, tiểu phẩm…làm cho hội thi luôn sinh động, hấp dẫn, đạt hiệu quả cao.

Thi lý thuyết tại Hội thi “Chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi” năm 2019 của Binh đoàn 16.

Hội thi nhằm đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, hiểu biết về chế độ chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến tổ chức công đoàn, hoạt động công đoàn, kỹ năng hoạt động cán bộ công đoàn; những chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Thông qua hội thi, binh đoàn đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, vai trò của chủ tịch công đoàn cơ sở trong tổ chức điều hành các hoạt động của công đoàn, qua đó có biện pháp bồi dưỡng sát thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt pháp luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

Tìm kiếm:✨

  • Binh đoàn 16, Hội thi, Binh đoàn, Cán bộ công đoàn, Công đoàn, Phần thi, Năng khiếu, Hùng biện, Tiểu phẩm, Tư tưởng hồ chí minh, Lý thuyết, Bình Phước, Sinh động, Chính đáng, Chức trách, Ngắn gọn, Giỏi, Nghĩa vụ, Hiệu quả cao, Ban giám khảo