Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Báo Pháp Luật Plus: Công tác công vụ của tỉnh Bình Phước được đánh giá cao

Bình Phước là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp bộ máy hành chính và tinh giản biên chế.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật Plus, nguồn bài: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/cong-tac-cong-vu-cua-tinh-binh-phuoc-duoc-danh-gia-cao-d107632.html

Vừa qua ngày 24/9, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về kiểm tra công tác công vụ. Tham dự buổi làm việc với đoàn có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm, cùng lãnh đạo các ban đảng, sở ngành tỉnh.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn Bộ Nội vụ đã nêu một số vấn đề liên quan để tỉnh trả lời, giải đáp như: Việc tỉnh giảm 10% giáo viên đứng lớp khó thực hiện, chỉ số PCI, tỷ lệ viên chức lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập còn cao, vấn đề chảy máu chất xám, công tác tinh giản biên chế…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cho biết Bình Phước là tỉnh biên giới, khó khăn, với nhiều thành phần đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nền kinh tế còn phụ thuộc phần lớn vào nông nghiệp. Vì vậy, trong thời gian qua công tác đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn cao…

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân đã có nhiều thay đổi tích cực. Công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sáp nhập các cơ quan hành chính nhà nước đạt được hiệu quả tốt.

Trong năm 2019, Bình Phước giảm được 97 biên chế công chức so với năm 2018, từ 1.969 biên chế xuống còn 1.872 biên chế; giảm 442 biên chế viên chức, từ 21.139 biên chế xuống còn 20.697 biên chế; 1.168 người theo hợp đồng 68 (từ 2.222 người xuống còn 1.054 người).

Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, xã loại 1 giảm từ 22 người xuống còn 14 người, xã loại 2 giảm từ 20 xuống còn 12 người, xã loại 3 giảm từ 19 người xuống còn 10 người.

Ở thôn, ấp, khu phố hiện còn 3 chức danh: Bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận. Tính đến tháng 12/2018, theo báo cáo của Sở Nội vụ toàn tỉnh có 583 đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong đó, có 19 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh (không bao gồm Ban Quản lý Khu kinh tế); 77 đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh; số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh là 2 đơn vị, 19 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh.

Đối với cấp huyện, có 475 đơn vị, kể cả sự nghiệp giáo dục và đào tạo cấp huyện. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 24.987 người. Trong đó, công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện là 1.872 người; cấp xã, phường 2.418 người; viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh là 20.697 người.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước về công tác công vụ trong thời gian qua. Bình Phước là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp bộ máy hành chính và tinh giản biên chế. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ngày càng phát triển, chỉ số PCI có nhiều chuyển biến, đạt hiệu quả tốt.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nghị định, quyết định của Chính phủ để tiến tới Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai việc sáp nhập, sắp xếp lại cơ quan hành chính nhà nước, tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo lộ trình để tiến tới hoàn thành tinh giản 10% vào năm 2021.

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Văn Trăm, UBND tỉnh Bình Phước, Lê Vĩnh Tân, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Tinh giản, Bình Phước, Công vụ, Tỉnh giảm, Kiện toàn, Bộ máy, Chảy máu chất xám, Cơ quan hành chính, Sáp nhập, Công lập, Bộ nội vụ, Cấp huyện, Sắp xếp, Biên chế, Viên chức, Cấp xã