Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Báo VNEWS: Hơn 300 ha sắn bị nhiễm bệnh khảm lá ở Bình Phước

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/hon-300-ha-san-bi-nhiem-benh-kham-la-o-binh-phuoc

Tìm kiếm:✨

  • Sắn, Nhiễm bệnh, Bình Phước