Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Báo VNEWS: Khó khăn tìm đầu ra cho nghề dệt thổ cẩm ở Bình Phước

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/kho-khan-tim-dau-ra-cho-nghe-det-tho-cam-o-binh-phuoc

Tìm kiếm:✨

  • Thổ cẩm, Bình Phước, Đầu ra, Khó khăn