Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Báo VNEWS: Khai mạc Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/khai-mac-hoi-cho-trai-cay-va-hang-nong-san-tinh-binh-phuoc

Tìm kiếm:✨

  • Hội chợ, Nông sản, Trái cây, Bình Phước, Khai mạc