Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Báo VNEWS: Bình Phước tiêu hủy gần 200 con lợn dương tính với dịch tả lợn

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/binh-phuoc-tieu-huy-gan-200-con-lon-duong-tinh-voi-dich-ta-lon

Tìm kiếm:✨

  • Dịch tả, Lợn, Tiêu hủy, Dương tính, Bình Phước