Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Báo PLO: Đang diễn ra Hội chợ trái cây và hàng nông sản ở Bình Phước

Sự kiện này thu hút hơn 200 gian hàng của các đơn vị trong và ngoài tỉnh Bình Phước tham gia.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/thoi-su/dang-dien-ra-hoi-cho-trai-cay-va-hang-nong-san-o-binh-phuoc-838770.html

Tìm kiếm:✨

  • Huỳnh Thị Hằng, Hội Nông, Bình Phước, Hội chợ, Mây tre đan, Đồng Phú, Nông sản, Đồng Xoài, Trái cây, Bonsai, Giao thương, Gian hàng, Vươn xa, Phong lan, Năm 2019