Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Trang trại heo gây ô nhiễm nghiêm trọng tại Bình Phước

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/trang-trai-heo-gay-o-nhiem-nghiem-trong-tai-binh-phuoc

Nước thải từ trang trại nuôi heo của công ty TNHH An Phú Khánh, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập xả thẳng ra hệ thống kênh mương khiến nguồn nước tưới tiêu và sinh hoạt của người dân bị ô nhiễm.

Tìm kiếm:✨

  • Phước Minh, Bù Gia Mập, Tưới tiêu, Nước thải, Lợn, Mương, Xả, Bình Phước, Ô nhiễm, Trang trại, Nguồn nước, Sinh hoạt, Nghiêm trọng, Nuôi