Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Nông dân Bình Phước phấn khởi vì giá dê tăng cao kỉ lục

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/nong-dan-binh-phuoc-phan-khoi-vi-gia-de-tang-cao-ki-luc

Tìm kiếm:✨

  • Dê, Kỉ lục, Bình Phước, Phấn khởi, Nông dân