Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Địa phương thứ hai ở Bình Phước công bố dịch tả lợn châu Phi

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/dia-phuong-thu-hai-o-binh-phuoc-cong-bo-dich-ta-lon-chau-phi

Tìm kiếm:✨

  • Dịch tả, Châu phi, Lợn, Bình Phước, Thứ hai, Công bố, Địa phương