Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Bình Phước tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/binh-phuoc-ton-vinh-tap-the-ca-nhan-dien-hinh-hoc-tap-va-lam-theo-bac

Tìm kiếm:✨

  • Tập thể, Học tập, Bình Phước, Làm theo, Tôn vinh, Điển hình, Cá nhân