Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Bình Phước tiêu hủy đàn lợn rừng lai bị dịch tả

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/binh-phuoc-tieu-huy-dan-lon-rung-lai-bi-dich-ta

Tìm kiếm:✨

  • Lợn rừng, Dịch tả, Tiêu hủy, Bình Phước