Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Bình Phước khắc phục thiệt hại do mưa đá và lốc xoáy

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/binh-phuoc-khac-phuc-thiet-hai-do-mua-da-va-loc-xoay

Tìm kiếm:✨

  • Mưa đá, Lốc xoáy, Bình Phước, Thiệt hại, Khắc phục