Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Báo Tin Tức TTXVN: Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Bình Phước

Đoàn kiểm tra 1152 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước và một số đơn vị.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/chinh-tri/doan-kiem-tra-cua-bo-chinh-tri-lam-viec-tai-binh-phuoc-20190507190214583.htm

Chiều 7/5, Đoàn kiểm tra 1152 của Bộ Chính trị do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước và một số đơn vị để công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với các đơn vị được kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành TW khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện và nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành TW khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng chí Vương Đình Huệ, trưởng đoàn kiểm tra cho biết đây là công việc kiểm tra định kỳ, thường xuyên của Bộ Chính trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương. Qua các công tác kiểm tra, Trung ương và cấp ủy của địa phương sẽ đánh giá những ưu điểm, hạn chế của tổ chức đảng, kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương.

Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra việc thực hiện và ban hành các văn bản để thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18; việc tuyên truyền Nghị quyết, nâng cao chất lượng đảng viên, cán bộ; nâng cao chất lượng các quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, thực hiện việc quản lý cán bộ do các ngành Trung ương quản lý nhưng hoạt động ở địa phương như: thuế, hải quan, quản lý thị trường, kho bạc nhà nước...

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tại thành phố Đồng Xoài; huyện Bù Gia Mập; sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước. Công tác kiểm tra sẽ hoàn tất vào quý 3 để báo cáo Bộ Chính trị vào quý 4/2019.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • Tỉnh ủy Bình Phước, Dương Chí Tưởng, Bình Phước, Bù Gia Mập, Đoàn kiểm tra, 18 (số), Vương Đình Huệ, Đồng Xoài, Chạy quyền, Chạy chức, Bộ chính trị, Kho bạc nhà nước, Trưởng đoàn, Sở nội vụ, Ban thường vụ