Báo Tạp chí Công thương: 4 tháng đầu năm, xuất khẩu cao su tăng cả lượng và giá trị so cùng kỳ - binhphuoconline

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Tạp chí Công thương: 4 tháng đầu năm, xuất khẩu cao su tăng cả lượng và giá trị so cùng kỳ

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cao su đạt 415,04 nghìn tấn, trị giá 556,88 triệu USD, tăng 24,5% về lượng và tăng 13,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tạp chí Công thương, nguồn bài: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/4-thang-dau-nam-xuat-khau-cao-su-tang-ca-luong-va-gia-tri-so-cung-ky-62561.htm

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su tháng 4/2019 đạt 75,46 nghìn tấn, trị giá 108,41 triệu USD, giảm 27,7% về lượng và giảm 24,9% về trị giá so với tháng 3/2019, nhưng tăng 6,9% về lượng và tăng 7,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cao su đạt 415,04 nghìn tấn, trị giá 556,88 triệu USD, tăng 24,5% về lượng và tăng 13,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 4/2019 đạt bình quân 1.437 USD/tấn, tăng 3% so với tháng 3/2019 và tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng 4/2019, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc đạt 50,82 nghìn tấn, trị giá 71,95 triệu USD, tăng 6,9% về lượng và tăng 8,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018, Trung Quốc chiếm 67,4% tổng lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc đạt 269,22 nghìn tấn, trị giá 358,05 triệu USD, tăng 37,4% về lượng và tăng 26,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 2019 đạt bình quân 1.330 USD/tấn, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Việt Nam là thị trường cung cấp mặt hàng cao su tự nhiên lớn thứ 4 cho Trung Quốc, nhưng chỉ chiếm 8,6% thị phần trong tổng lượng cao su tự nhiên nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi Thái Lan chiếm 62,7%, Ma-lai-xi-a chiếm 13,3%, In-đô-nê-xi-a chiếm 9,3% . Đáng chú ý, lượng cao su tự nhiên nhập khẩu từ Việt Nam của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm 2018, tăng 25,9%, với khối lượng đạt 24,23 nghìn tấn, trị giá 28,6 triệu USD, tăng 2,3%.

Từ đầu tháng 5/2019 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh có xu hướng tăng so với cuối tháng 4/2019. Cụ thể ngày 13/5/2019, tại Bình Phước giá thu mua mủ nước tại vườn và nhà máy đạt lần lượt 280 đ/độ TSC và 285 đ/độ TSC, tăng 40 đ/độ TSC so với cuối tháng 4/2019.

Xuất khẩu cao su tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước

Hoàng Hà

Tìm kiếm:✨

  • TSC, Cao su tự nhiên, USD/T, Giá xuất khẩu, Mủ cao su, Cao su, Năm 2019, Cùng kỳ, Năm 2018, Bình Phước, Hoàng Hà, Xuất khẩu, Tổng cục hải quan, Tây Ninh, Trị giá

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages