Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Báo Nhân Dân: Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Bình Phước

TTXVN - Chiều 7-5, tại tỉnh Bình Phước, Đoàn kiểm tra 1152 của Bộ Chính trị do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, để công bố quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về 'Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ', gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII 'Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40110502-doan-kiem-tra-cua-bo-chinh-tri-lam-viec-tai-tinh-binh-phuoc.html

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, đây là công việc kiểm tra định kỳ, thường xuyên của Bộ Chính trị về việc thực hiện các Nghị quyết của T.Ư. Đề nghị Đoàn kiểm tra tập trung vào những nội dung: Việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả các quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; thực hiện việc quản lý cán bộ do các ngành Trung ương quản lý nhưng hoạt động ở địa phương như: thuế, hải quan, quản lý thị trường, kho bạc nhà nước... Các thành viên đoàn kiểm tra cần xem xét, đánh giá, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, từ đó rút kinh nghiệm đối với cấp ủy địa phương và các đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tại TP Đồng Xoài, huyện Bù Gia Mập, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước. Công tác kiểm tra hoàn tất vào quý III, báo cáo Bộ Chính trị trong quý IV năm 2019.

Tìm kiếm:✨

  • TP Đồng Xoài, Tỉnh ủy Bình Phước, Bình Phước, Đoàn kiểm tra, Bù Gia Mập, 18 (số), Vương Đình Huệ, Ngang tầm, Chạy quyền, Chạy chức, Bộ chính trị, Ban chấp hành, Tinh gọn, Kho bạc nhà nước, Trưởng đoàn