Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Báo Nhân Dân: Lâm Ðồng thúc đẩy cải cách hành chính

Lâm Ðồng đang triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phải xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục rà soát, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, tránh chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40317202-lam-%C3%B0ong-thuc-day-cai-cach-hanh-chinh.html

Người dân tra cứu thông tin tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Ðồng. Ảnh: ÐOÀN KIÊN

Các đầu mối phải rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy; khẩn trương hoàn thành danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tuyển công chức - viên chức phù hợp với năng lực, tiêu chuẩn đã được phê duyệt. Các cơ quan, tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý đúng quy trình, không làm kéo dài thời gian, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ, thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân khi xảy ra trễ hẹn, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Tỉnh khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường sự tham gia, đóng góp của người dân, doanh nghiệp vào tiến trình cải cách…

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn toàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn vướng mắc của người dân và doanh nghiệp. Căn cứ Chỉ số cải cách hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chấn chỉnh các hạn chế, nâng cao điểm số, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức…

* Tỉnh Bình Phước đang thay đổi chiến lược ứng dụng công nghệ cao trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước. Trong đó, ngành khoa học - công nghệ tỉnh Bình Phước ưu tiên xây dựng cơ chế, chính sách của địa phương để huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cùng với việc chú trọng xây dựng các thiết chế không gian khởi nghiệp, tập trung tư vấn hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp bằng công nghệ 4.0, tỉnh Bình Phước tập trung thúc đẩy xây dựng, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; phát triển, khai thác tài sản trí tuệ trong phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Bình Phước hiện có 165 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh đã được nghiệm thu. Các đề tài sau khi nghiệm thu đều được bàn giao sản phẩm nghiên cứu cho các đơn vị trong tỉnh để ứng dụng vào công tác quản lý và phần lớn đều phát huy được hiệu quả. Trong đó, nổi bật nhất là nhóm các đề tài nghiên cứu trên cây điều, cây tiêu, cây cà-phê và một số loài cây ăn quả đã được đầu tư nghiên cứu, xây dựng các mô hình canh tác bền vững cho năng suất cao, như dự án "Xây dựng nhãn hiệu tập thể Hồ tiêu Lộc Ninh", "Chứng nhận cao-su Bình Phước", xây dựng Chỉ dẫn địa lý "Hạt điều Bình Phước"… Các mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp xu thế phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Bình Phước, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

PV và TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • Lâm Ðồng, Cải cách hành chính, Thủ tục hành chính, Bình Phước, Cây tiêu, Cải cách, Thay đổi chiến lược, Chồng chéo, Đơn giản hóa, Tinh gọn, Nghiệm thu, Kiện toàn tổ chức, Hạt điều, Chỉ số, Loài cây