Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Báo Hải Quan: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước có Phó cục trưởng mới

Ngày 16/5, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngàn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Chơn Thành, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://baohaiquan.vn/cuc-hai-quan-tinh-binh-phuoc-co-pho-cuc-truong-moi-104966.html

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái trao quyết định bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Hải quan Bình Phước cho ông Nguyễn Văn Ngàn. Ảnh Cục Hải quan Bình Phước cung cấp

Tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn. Dương Thái biểu dương và ghi nhận những nỗ lực và thành tích đã đạt được của ông Nguyễn Văn Ngàn trong thời gian qua.

Phó Tổng cục trưởng tin tưởng với cương vị mới, ông Nguyễn Văn Ngàn sẽ nỗ lực hơn nữa góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, ổn định tổ chức bộ máy, phát huy trí tuệ, tranh thủ sự ủng hộ, đồng tình của cán bộ, công chức và các đơn vị liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng, tân Phó cục trưởng Cục Hải quan Bình Phước Nguyễn Văn Ngàn bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cũng như sự đồng tình, ủng hộ của Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Ông Nguyễn Văn Ngàn hứa sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Phó Tổng cục trưởng và sẽ cùng với tập thể Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc phát huy kết quả đã đạt được, đem hết khả năng, kinh nghiệm, trí tuệ để triển khai tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Cục Hải quan tỉnh Bình Phước ngày càng phát triển xứng đáng với sự tin tưởng, sự tín nhiệm của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục và tập thể đơn vị…

Nguyễn Huế

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Văn Ngàn, Cục Hải quan Bình Phước, Nguyễn Dương Thái, Dương Thái, Cục hải quan, Nguyễn Huế, Tổng cục phó, HQ Online, Vụ phó, Tổng cục hải quan, Bình Phước, Cục trưởng, Tín nhiệm, Ban cán sự đảng, Tiếp thu