Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Báo VietnamPlus: Hình ảnh rừng tái sinh tại tỉnh Bình Phước bị phá tan hoang

Lợi dụng sự buông lỏng quản lý của cơ quan bảo vệ rừng, các đối tượng 'lạ' đã xâm nhập, chặt phá và đốt rụi khoảng 10ha rừng tái sinh tại Tiểu khu 52 thuộc xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamPlus, nguồn bài: http://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-rung-tai-sinh-tai-tinh-binh-phuoc-bi-pha-tan-hoang/566725.vnp

Lợi dụng sự buông lỏng quản lý của cơ quan bảo vệ rừng, các đối tượng "lạ" đã xâm nhập, chặt phá và đốt rụi khoảng 10ha rừng tái sinh tại Tiểu khu 52 thuộc xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. (Ảnh: K GƯỈH/TTXVN)

Hiện trạng rừng tái sinh bị phá và đốt rụi. (Ảnh: K GƯỈH/TTXVN)

Hiện trạng rừng tái sinh bị phá và đốt rụi. (Ảnh: K GƯỈH/TTXVN)

Hiện trạng rừng tái sinh bị phá và đốt rụi. (Ảnh: K GƯỈH/TTXVN)

Hiện trạng rừng tái sinh bị phá và đốt rụi. (Ảnh: K GƯỈH/TTXVN)

Hiện trạng rừng tái sinh bị phá và đốt rụi. (Ảnh: K GƯỈH/TTXVN)

Hiện trạng rừng tái sinh bị phá và đốt rụi. (Ảnh: K GƯỈH/TTXVN)

Hiện trạng rừng tái sinh bị phá và đốt rụi. (Ảnh: K GƯỈH/TTXVN)

Hiện trạng rừng tái sinh bị phá và đốt rụi. (Ảnh: K GƯỈH/TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • GƯỈH, Đắk Ơ, Bù Gia Mập, Bình Phước, Buông lỏng