Báo Tạp chí Công thương: Xuất khẩu cao su tăng trưởng khả quan trong 3 tháng đầu năm - binhphuoconline

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Tạp chí Công thương: Xuất khẩu cao su tăng trưởng khả quan trong 3 tháng đầu năm

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cao su đạt 340,66 nghìn tấn, trị giá 450 triệu USD, tăng 29,6% về lượng và tăng 15,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tạp chí Công thương, nguồn bài: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/xuat-khau-cao-su-tang-truong-kha-quan-trong-3-thang-dau-nam-61986.htm

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su trong tháng 3/2019 tăng 30,1% về lượng và tăng 37,3% về trị giá so với tháng 2/2019, đạt 103,49 nghìn tấn, trị giá 144,39 triệu USD, tăng 35% về lượng và tăng 25,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cao su đạt 340,66 nghìn tấn, trị giá 450 triệu USD, tăng 29,6% về lượng và tăng 15,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 3/2019 bình quân ở mức 1.395 USD/tấn, tăng 5,5% so với tháng 2/2019, nhưng giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng 3/2019, Trung Quốc là thị trường đứng đầu về tiêu thụ cao su của Việt Nam với khối lượng đạt 65,84 nghìn tấn, trị giá 90,95 triệu USD, tăng 34,6% về lượng và tăng 41,6% về trị giá so với tháng 2/2019; so với cùng kỳ năm 2018 tăng 35,1% về lượng và tăng 27,1% về trị giá, Trung Quốc chiếm 63,6% tổng khối lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 219,03 nghìn tấn, trị giá 286,97 triệu USD, tăng 47,6% về lượng và tăng 32,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt bình quân 1.310 USD/tấn, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm 2019, lượng cao su xuất khẩu sang 3 thị trường lớn nhất đều tăng, trong khi một số thị trường giảm nhập khẩu cao su của Việt Nam so với cùng kỳ năm 2018 như: Đài Loan giảm 8,6%, Ma-lai-xi-a giảm 62,8%, Ý giảm 16%, Nga giảm 25,6%, Pa-ki-xtan giảm 68,5%, Ác-hen-ti-na giảm 24,9%... Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm 2019, lượng cao su xuất khẩu sang Pháp tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018, tăng 106,7%, Hà Lan tăng 90,7%, Bra-xin tăng 91,2%...

Trong 10 ngày đầu tháng 4/2019, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Lắk tăng nhẹ theo xu hướng của thị trường thế giới. Cụ thể ngày 10/4/2019, tại Đắk Lắk giá thu mua mủ cao su nước tại vườn và tại nhà máy tăng 7 đ/độ TSC so với cuối tháng 3/2019, đạt lần lượt 240 đ/độ TSC và 245 đ/độ TSC.

Từ tháng 4/2019 Nguồn cung cao su trên thế giới dự kiến sẽ giảm khi In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Thái Lan bắt đầu thực hiện kế hoạch hạn chế xuất khẩu cao su tự nhiên nhằm bình ổn giá cao su trên thị trường toàn cầu.

Năm 2019: Dự báo xuất khẩu cao su sang thị trường Ấn Độ khó tăng mạnh

Hoàng Hà

Tìm kiếm:✨

  • USD/T, TSC, Tăng trưởng, Xuất khẩu, Nguồn cung, Nhập khẩu, Cao su, Trị giá, Nguyên liệu, Brazil, Tiêu thụ, Đăk Lăk, Bình ổn, Pakistan, Tổng cục hải quan, Tây Ninh, Bình Phước, Thu mua, Đài loan, Hạn chế, Hà lan, Mủ cao su, Khối lượng xuất khẩu

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages