Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Báo Tạp chí Công thương: Đóng điện thành công đường dây 220 kV Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng - Tây Ninh

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện thành công 2 mạch đường dây 220 kV Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng - Tây Ninh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tạp chí Công thương, nguồn bài: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/dong-dien-thanh-cong-duong-day-220-kv-nha-may-dien-mat-troi-dau-tieng-tay-ninh-61886.htm

Công trình có chiều dài 18,753 km với 53 vị trí đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước và Tây Ninh, là giai đoạn 1 của công trình ĐD 220 kV Bình Long - Tây Ninh.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư; CPMB đại diện EVNNPT điều hành quản lý dự án; Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Công trình hoàn thành sẵn sàng truyền tải công suất của Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng lên hệ thống điện quốc gia khi nhà máy được đưa vào vận hành.

Được biết, đây là dự án thành phần của công trình ĐD 220 kV Bình Long - Tây Ninh.

Công trình ĐZ 220 kV Bình Long - Tây Ninh có tổng mức đầu tư 643,98 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB đại diện EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Đường dây 220 kV Bình Long - Tây Ninh khi hoàn thành sẽ góp phần chống quá tải cho ĐD 220 kV Bình Long - Bến Cát - Mỹ Phước và ĐD 220 kV Củ Chi - Trảng Bàng hiện hữu; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo linh hoạt vận hành lưới điện 220 kV khu vực trong chế độ vận hành bình thường và chế độ sự cố N-1.

Được Fitch xếp hạng tín nhiệm BB, EVNNPT dễ dàng huy động vốn quốc tế

Thanh Xuân

Tìm kiếm:✨

  • CPMB, EVNNPT, Bình Long, Mỹ Phước, Tây Ninh, Trảng Bàng, Bến Cát, Nghiệm thu, Lưới điện, Củ Chi, Hệ thống điện, Bình Phước, Điện, Miền trung, Tín nhiệm, Đạo diễn, Làm chủ, Vận hành, Tin cậy, Công trình, Tiếp nhận, Nhà máy điện, Trạm biến áp, Điện lực, Ban quản lý dự án