Báo SGGP: Bình Phước: Xây dựng các mô hình điểm liên kết theo chuỗi giá trị - binhphuoconline

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo SGGP: Bình Phước: Xây dựng các mô hình điểm liên kết theo chuỗi giá trị

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, tỉnh vừa ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện đề án phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (HTX, LHHTX) nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo SGGP, nguồn bài: http://sggp.org.vn/binh-phuoc-xay-dung-cac-mo-hinh-diem-lien-ket-theo-chuoi-gia-tri-587748.html

Theo đó, tỉnh Bình Phước phấn đấu đến 2020 có 157 HTX, LHHTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm ngư nghiệp; trong đó duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 84 HTX nông nghiệp đang hoạt động và hơn 50% HTX nông nghiệp đăng ký hoạt động được đánh giá hiệu quả.

Tỉnh này cũng sẽ thành lập mới 73 HTX nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả và phấn đấu có 16 HTX ứng dụng công nghệ cao, áp dụng công nghệ cao thuộc nhóm công nghệ tin học, công nghệ sinh học, công nghệ tự động và bán tự động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tỉnh sẽ xây dựng các mô hình điểm về hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị nhằm đánh giá rút kinh nghiệm và tham quan học tập.

HOÀNG BẮC

Tìm kiếm:✨

  • Liên kết, Trồng trọt, Nông nghiệp, Chăn nuôi, UBND tỉnh Bình Phước, Mô hình, Hoàng Bắc, Liên hiệp, Bình Phước, Giá trị, Tin học, Hợp tác, Thành lập, Sinh học, Phấn đấu, Hành động, Xây dựng, Kế hoạch, Củng cố, Ban hành, Tham quan

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages