Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Báo Tổ Quốc: Bình Phước tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về các địa danh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về các địa danh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Bình Phước và tìm hiểu 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam đã chính thức được phát động.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/binh-phuoc-to-chuc-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-ve-cac-dia-danh-di-tich-lich-su-tren-dia-ban-tinh-20190318104730453.htm

Hình ảnh trên trang web cuộc thi.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong tỉnh (là đoàn viên và chưa là đoàn viên Công đoàn).

Cuộc thi sẽ được chia làm 3 đợt: Đợt 1: Tìm hiểu về lịch sử và các địa danh của tỉnh Bình Phước, thời gian diễn ra cuộc thi từ 8h00 ngày 15/3 đến 16h30 ngày 15/4/2019. Đợt 2: Tìm hiểu về lịch sử Công đoàn tỉnh Bình Phước sau 22 năm thành lập và phát triển, thời gian diễn ra từ 8h00 ngày 16/4 đến 16h30 ngày 15/5/2019. Đợt 3: Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển, thời gian diễn ra từ 8h00 ngày 16/5 đến 16h30 ngày 15/6/2019.

Về hình thức dự thi, các thí sinh sẽ truy cập vào địa chỉ http://cuocthi.ldldbinhphuoc.org.vn/ để đăng ký tham gia và trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử và các địa danh của tỉnh Bình Phước, lịch sử xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam qua 90 năm và Công đoàn tỉnh Bình Phước qua 22 năm xây dựng và phát triển. Ngoài các câu hỏi trắc nghiệm, người tham gia phải trả lời 01 câu hỏi mở là dự đoán về số người tham gia cuộc thi (là cơ sở để xếp giải khi có nhiều người có cùng câu trả lời đúng).

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về các địa danh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Bình Phước và tìm hiểu 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam sẽ tạo điều kiện để các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bình Phước có thêm các kiến thức về các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh và các thông tin về Công đoàn Việt Nam. Từ đó gia tăng sự hiểu biết, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tỉnh nhà/.

Hằng Đinh

Tìm kiếm:✨

  • Công đoàn Việt Nam, Công đoàn, Đoàn viên, Lao động, Công đoàn tỉnh Bình Phước, Hằng Đinh, Thành lập, Online, Bình Phước, Góp phần, Xây dựng, Viên chức, Di tích, Truy cập, Trắc nghiệm, Trả lời, Cuộc thi, Web, Phát động, Công chức, Kiến thức, Cán bộ công đoàn, Liên đoàn lao động, Di tích lịch sử, Tổng liên đoàn lao động việt nam