Báo TNMT: Sở TN&MT các tỉnh, thành phố Đông Nam bộ: Tăng cường phối hợp quản lý về bảo vệ môi trường - binhphuoconline

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo TNMT: Sở TN&MT các tỉnh, thành phố Đông Nam bộ: Tăng cường phối hợp quản lý về bảo vệ môi trường

Thời gian qua, Sở TN&MT các tỉnh, thành Đông Nam bộ (thuộc Khối thi đua số 7 của Bộ TN&MT) đã triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trong công tác quản lý nhà nước về môi trường; đồng thời, các địa phương này cũng đã tăng cường các giải pháp phối hợp liên tỉnh, liên vùng trong công tác bảo vệ môi trường.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/so-tn-mt-dong-nam-bo-tang-cuong-phoi-hop-quan-ly-ve-bao-ve-moi-truong-1257936.html

Hồ Đá Đen của Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc diện được giám sát chặt chẽ về bảo vệ môi trường giữa 2 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 cho biết: Công tác quản lý, bảo vệ môi trường được các địa phương triển khai đồng bộ, bằng nhiều hình thức, có trọng tâm, nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường ở mỗi địa phương và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, đến nay, tất cả các tỉnh, thành thuộc Khối (TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận) đã hoàn thành việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng danh mục và phê duyệt kế hoạch xử lý cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng theo hướng dẫn tại Thông tư 04/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ; giám sát chất lượng môi trường, kiểm soát vận hành hệ thống xử lý nước thải tại các KCN, cụm công nghiệp và các điểm nóng về ô nhiễm môi trường đã được tăng cường. Tỷ lệ các KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt rất cao, đặc biệt là tại các địa phương có số lượng KCN lớn như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đều đạt 100%.

Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại, chất thải y tế đạt tỷ lệ cao. Trong đó, TP.HCM đạt 100% tỷ lệ thu gom, xử lý các loại chất thải; Đồng Nai đạt tỷ lệ 96,4% chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, đạt tỷ lệ 100%, chất thải nguy hại, đạt tỷ lệ 97%, chất thải y tế đạt 100%; Bình Dương đạt 93,6% tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, 100% tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý.

Bình Phước đạt tỷ lệ 95% thu gom rác thải công nghiệp phát sinh, 99% chất thải rắn nguy hại; Bà Rịa - Vũng Tàu tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt khoảng 87%, chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom, xử lý đạt khoảng 97%, chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt 91%, chất thải rắn y tế được xử lý, tiêu hủy đạt khoảng 92%; Tây Ninh, tỷ lệ các cơ sở y tế, khu công nghiệp, khu chế xuất xử lý chất thải rắn, nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt 100%, tỷ lệ đô thị xử lý chất thải rắn, nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: 100% ).

Ông Lê Ngọc Linh cũng cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2018, các tỉnh, thành Đông Nam bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cơ sở chăn nuôi, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi xả thải chất thải gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, đầu tư mở rộng các trạm quan trắc tự động và quản lý số liệu quan trắc tự động giám sát chất lượng môi trường, kiểm soát vận hành hệ thống xử lý nước thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các điểm nóng về ô nhiễm môi trường đã được tăng cường xử lý và cải thiện đáng kể; tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm nóng về môi trường tại từng địa phương.

Bên cạnh các giải pháp tăng cường công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm, công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường được các Sở TN&MT chú trọng thực hiện. Đặc biệt có sự tham gia của doanh nghiệp (hình thức xã hội hóa) với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Các KCN thuộc các tỉnh, thành Đông Nam bộ đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường

Việc triển khai các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường cũng được triển khai đồng bộ và xuyên suốt từ cấp thành phố đến địa bàn quận huyện, với các Chương trình liên tịch với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Thành đoàn - Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, các tổ chức tôn giáo,...

Các sự kiện quan trọng về môi trường tiếp tục được tổ chức đã mang lại hiệu quả rất lớn trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng như: Ngày Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; Ngày Môi trường thế giới; Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam (Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, TP.HCM); tổ chức Ngày hội Sống xanh (TP.HCM, Đồng Nai).

Việc phối hợp với các cơ quan báo, đài thực hiện các chuyên mục, trang tin về lĩnh vực ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân ngày càng được mở rộng với tần suất ngày càng nhiều và đa dạng, phong phú.

Bên cạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện báo đài, các đơn vị còn tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo nhằm phổ biến các kiến thức, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đến các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp ... góp phần huy động cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường.

Công tác thu phí môi trường được đã được các doanh nghiệp tích cực hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị mình. Cụ thể, tính trong 6 tháng đầu năm 2018, các Sở TN&MT đã thu phí bảo vệ môi trường như sau: Tây Ninh: 2,594 tỷ đồng; Bà Rịa - Vũng Tàu: 7,854 tỷ đồng; Bình Thuận: 2 tỷ đồng; Bình Dương: 4,76 tỷ đồng; Bình Phước: 1,5 tỷ đồng; Đồng Nai: 3,522 tỷ đồng.

Đặc biệt, theo ông Lê Ngọc Linh, các tỉnh, thành trong Cụm thi đua VII đã tích cực triển khai “Quy chế phối hợp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh”. Qua đó giúp cho công tác phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến vùng giáp ranh được thuận lợi, hướng đến mục tiêu tạo sự đồng bộ trong công tác quản lý, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường liên vùng phục vụ cho định hướng phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.

Đến nay, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả khả quan như: tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, giảm tình trạng khai thác cát lậu diễn ra ở mỗi địa phương; giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản gây bức xúc trong nhân dân.

Cạnh đó, xây dựng ban hành quy chế phối hợp với các địa phương lân cận trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản khu vực vùng giáp ranh; rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng nguyên liệu xây dựng trên địa bàn, tham mưu cấp phép khai thác hợp lý để đảm bảo lượng khai thác phù hợp với nhu cầu sử dụng, tiết kiệm nguồn tài nguyên,... trên địa bàn các tỉnh, thành Đông Nam bộ.

Tìm kiếm:✨

  • Chất thải, Chất thải rắn, Bảo vệ môi trường, Quản lý, Xử lý, Vũng Tàu, Sở TN&MT, Đông nam bộ, Ô nhiễm môi trường, Bà Rịa, Bộ tài nguyên và môi trường, Các tỉnh, Chất lượng môi trường, Lê Ngọc Linh, Giữa 2, Như TP.HCM, Lý Đạt, Ban hành quy chế, Việt nam, Lấp rác, Hệ thống xử lý nước thải, Vùng giáp ranh, Hội cựu chiến binh, Khu công nghệ cao, Công đoàn, Công nhân lao động

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages